Kolose

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kolose iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.