KuFilemoni

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

KuFilemoni iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.