Marku

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

uMarku uyincwadi yesibili yeTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.