Jump to content

Misuzulu Zulu

Mayelana Wikipedia

UMisuzulu Sinqobile kaZwelithini (owazalwa zingama-23 kuMandulo 1974) uyiNkosi ebusayo yesizwe samaZulu . Nakuba uMisuzulu eyindodana yesithathu endala yeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, uyindodana yokuqala yeNkosikazi yeSilo uGoodwill Zwelithini iNdlovukazi uMantfombi Dlamini . UMisuzulu waba yindlalifa ngemuva kokushona kukayise mhla ziyi-12 kuNdasa wezi-2021, nokho nakuba aqokwa ngokusemthethweni njengenkosi yesizwe samaZulu, ukugcotshwa kwakhe ngokwendabuko akuzange kwenzeke kwaze kwaba zingama-20 kuNcwaba wezi-2022 ngemva kokungena ngokwesiko kwesizwe samaZulu. umcimbi wesibaya sezinkomo (owaziwa ngokungena Esibayeni), esibayeni . INkosi yagcotshwa ngokusemthethweni futhi yaqashelwa nguhulumeni ngomhla zingama-29 kuMfumfu wezi-2022.

Template:S-reg
Nenkulumo yamaphuzu
{{{before}}}
King of the Zulu Nation Incumbent