Nahume

Mayelana Wikipedia

Nahume iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uNahume wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.