OPhuzi

Mayelana Wikipedia

Color_icon_yellow

Ophuzi umbala ophakathi kohlaza nokuntshungwa otholakala kumungco wokukhanya . Uyavezwa nawukukhanya kubangacuphi eliqhoqhobele lwamabangancuncu angama-575-587. Uwumbala oyinhloko ohlelweni lwemibala ephunguziwe (subtractive), esetshenziswa ekubheceni nasekushicilileni ngombala. Kunongo lombala lwe- RGB, olusetshenziswa ukukhanda imibala ezihenqwni zikamabonakude nesicikizi, okuphuzi kuwumbala wesibili owakhiwa ngokuhlanganisa obomvu nohlaza ngokulinganayo.