Obadiya

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Obadiya iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uObadiya wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.