Jump to content

Obadiya

Mayelana Wikipedia

Obadiya iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uObadiya wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.