Okhokho

Mayelana Wikipedia

Okhokho abantu abaphila kudala, impilo yabo yayihlukile kuthina.