UCandululo

Mayelana Wikipedia
UThomas Edison nesiDlalamsindo. U-Edison wayengomunye wabaqambi abaphumelela kakhulu emlandweni, ephethe amalungelo obunikazi ayi-1,093 ase-US egameni lakhe.

UkuCandulula isenzo sokugununda amasu umphumela waso okuba ukungeniswa kwezimpahla noma izinkonzo ezintsha noma ukuthuthukiswa kokunikezwa kwezimpahla noma izinkonzo. I-ISO TC 279 kundinganiso-ISO 56000:2020 ichasisa ucandululo ngokuthi “yinto entsha noma eguquliwe efezekisa noma esabalalisa kabusha ukuba igugu”. Abanye banezincasiselo ezahlukene; isici esivamile ezincasiselweni ukugxila ebusheni, ekuthuthukisweni, nasekusabalaleni kwamasu noma ubuchwepheshe.

Izincasiselo zakudala zocandululo zihlanganisa lezi:

ukungeniswa kwento entsha. (Merriam-Webster kuxhakaxholo)

isu, indlelasu noma isilekeleli esisha. (Merriam-Webster kuxhakaxholo)

ukuxhashazwa kwamasu amasha ngempumelelo (uMnyango wezohwebo nezimboni, UK).

ushintsho oludala umyinge omusha wokusebenza Peter Drucker (Hesselbein, 2002)