Jump to content

ULaza

Mayelana Wikipedia
Ugabha lobisi olungadidiyelwe, elinolaza olubonakala ngokucacile luhlezi phezu kobisi

ULaza ngumkhiqizo womchago owakhiwa ungqimba oluphezulu lamafutha ongulwe ngaphezu kobisi ngaphambi kokudidiyelwa. Ubisi olungadidiyelwe, okungamafutha, olungesona isiluthe, luqhubeka nokukhuphukela phezulu. Ekukhiqizweni kolaza yizimboni, lenqubo iphangisiswa ngokusebenzisa izihlukanisi (centrifuges). Emazwenu amaningi, luthengiswa ngamazinga ambalwa kuye ngesamba sesiqikili samafuthephehlwa. Lungomisiwa lube umkhumuza ukuze luthunyelwe ezindayini ezikude, futhi luqukethe amazinga aphezulu amafutha ayisimikithi (saturated fat).