Jump to content

UMkhosi woMhlanga

Mayelana Wikipedia

Umkhosi womhlanga umkhosi lapho izinkulungwane zezintombi zamaZulu zihlangana khona eNyokeni esigodlweni seNgonyama yamaZulu ngoMandulo unyaka nonyaka. Umkhosi womhlanga isiko lokukhuthaza ubumsulwa ezintombi nokuhlonishwa kwabesifazane abasebasha.Kanye Baye Befundiswe Nokuhlonipha bobuntombi.[1]

  1. Nkosi, Gugulethu Sebenzile. Umkhosi Womhlanga (Reed Dance) as a tourism enterprise in KwaZulu-Natal: Perceptions, policies and practices. Diss. University of Zululand, 2013.