UMnyango (kahulumeni)

Mayelana Wikipedia

Umnyango noma umnyango kahulumeni ( ihhovisi, noma uphiko ) amagama asetshenziswa izigungu eziphezulu ezinhlakeni zikahulumeni ezilawula umkhakha othile zokuphathwa komphakathi .

Lezi zinhlobo zezinhlango zivame ukutholwa osombusasazwe abayingxenye yeBandla eliyisgungu esiphezulu - sezikhulu zikahulumeni - indikimba esebenzisa iziqu ezifana nokuthi ungqongoshe, unobhala, noma umphathiswa, futhi zivame ukuba nezisebenzi zenkonzo yomphakathi ezingachemule kwezombusazwe, eziphethe imigidingo yawo; zibuye ziqondise nezinye izinhlangano zikahulumeni eziyingxenye yesibopho esingokombusazwe. Ohulumeni bangaba neminyango ehlukene ngezinhlobo zayo.