Jump to content

UMtapolwazi weZwelonke waseNingizimu Afrika

Mayelana Wikipedia

UMtapolwazi weZwelonke welonke waseNingizimu Afrika yisikhungo sikahulumeni waseNingizimu Afrika esinakekela umtapowolwazi kazwelonke wazo zonke izinto ezishicilelwe eziphathelene nezwe.