UMvethezo

Mayelana Wikipedia

Igama elithi UMvethezo Noma umMvethezo (kusuka esenzweni sokuvetheza, lisho 'ukukhuluma ulimi lwabezizwe'), lingabhekisela kunoma yiluphi lwezinhlobo ezimbili zolimi oluhlukile. :