Ubhatata

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Isibonelo sikaBhatata

UBhatata kuthiwa ngesiNgisi ukuthi yi-Sweet Potato noma yi-Yam. uBhatata uvamisile ukuba nesikhumba esinsomi noma esiphuzi kodwa umbala wangaphakathi ubonakala kalufifi nje. uBhatata ukhula njengempande noma ingxabo phansi kwenhlabathi kodwa amaqabunga awo aqhumela phezulu. Namaqabunga awo ayadliwa ngokuphekwa ngokwemifino ejwayelekile. Kwaziwa njengokudla okunomsoco nokukhula kalula kweziningi izindawo.

Kungaphekwa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene uBhatata okwenza ukuba ube wukudla othandiwe kakhulu. Ukunambitheka kwawo kumtoti.