Ububhozomeli

Mayelana Wikipedia
Umfanekiso omele icebo likaCecil Rhodes lokwakha ujantshi onqamula iAfrika, oluhlanganisa iKapa neCairo, okuhloswe ngalo ukunweba uMbuso WamaNgisi .

Ububhozomeli buwumkhuba, isumbono ngesimo sengqondo sokunakekela noma ukujija amandla phezu kwamanye amazwe, ikakhulu ngokuzandisa, ngokusebenzisa kokubili amandla aqatha (amandla wezempi nomnotho) namandla antobontobo (amandla wokuxoxisana nobubhozomeli besikompilo). Ububhozomeli buhlozinge ekusingulweni noma ekugcineni ukuqhoqhobala nombuso. Nakuba ihlobene nezicabangelo ezinjengobukoloni, ububhozomeli buhlukile.