Ubuphicinani

Mayelana Wikipedia
Amacansi wesubalonqangi wezingane, eLausanne, ngowe-1835

Ubuphicinani yingxenye eyisisekelo yomchazazibalo equkethe ukufundwa nokusetshenziswa kwemigidingo engokwesiko yamanani: enjengokwenezela, ukususa, ukwandisa, nokuhlukanisa.