Ucwaningo lomngakaniso

Mayelana Wikipedia

Ucwaningo lomngakaniso luyiqhingasu lokucwaninga oluhlozinga kakhulu ukungakanisa ukuqoqwa nesihlaziyo semininingo.