Uhlaka lomhlakahlo womuntu

Mayelana Wikipedia

Uhlaka olulandelayo lunikezwa njengesifingqo kanye nesikhombo sezihloko zomhlakahlo womuntu: