UkuQopha kwezezibhangqiwe

Mayelana Wikipedia
Imigangatho yomsindo iboniswa kusiqophamsindo sezezibhangqiwe ( Zoom H4n )

Ekuqopheni kwezezibhangqiwe, isiyabizo somsindo noma sombukiso siguqulwa sibe indululo yamanani alubandlu amelela ushintsho olwenzeka emva kwesikhathi emfuthweni womoya osemsindweni, noma embaleni wokukhanya osembukisweni. Lendululo yenani iyagcinwa esiqoqongeni. Ukuze kudlalwe isiqoshwa sezezibhangqiwe, amanani ayavumbululwa futhi aphinde aguqulelwe esimweni sawo sakuqala somsindo noma umbukiso wenzuko okuze azwakale noma abukwe.