Jump to content

Ukudla kwesiZulu

Mayelana Wikipedia

Ukudla kwesiZulu kwehlukahlukene, abanye abantu emakhaya abo bapheka ngezindlela ezihlukile kunezabanye. Kodwa kuningi esingakufunda ngalo mehluko. Ukudla kwesiZulu kumnandi kanti futhi kunomsoco. izibonelo: