Ukudla kwesiZulu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ukudla kwesiZulu kwehlukahlukene, abanye abantu emakhaya abo bapheka ngezindlela ezihlukile kunezabanye. Kodwa kuningi esingakufunda ngalo mehluko. Ukudla kwesiZulu kumnandi kanti futhi kunomsoco. izibonelo: