Ukuhloniphisa (Zulu Euphemism)

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Isihlonipho phecelezi (IsiNg:euphemism) esiZulwini sitshenziswa uma kunongwa ulimi, kujuliswa inkulumo okanye siyaye sihloniphise. Esikhathini esiningi KwaZulu amagama okuhloniphisa abantu babeziqambela wona ngoba isimo ngaleso sikhathi singabavumeli ukuthi baphimise egama eliqondile elaziwayo.

isib. Ebusweni = Ebuhleni.

Amagama okuhloniphisa[hlela | Hlela umthombo]

  • Amanzi = Amayiwane
  • indlu
  • Umfana = Umkhapheyana
  • Okumnyama = Okumpisholo

Kanti futhi amanye amagama anezincazelo ezahlukene phecelezi Ambiguity Bona nje:iqanda