Ukuhloniphisa (Zulu Euphemism)

Mayelana Wikipedia

Isihlonipho phecelezi (IsiNg:euphemism) esiZulwini sitshenziswa uma kunongwa ulimi, kujuliswa inkulumo okanye siyaye sihloniphise. Esikhathini esiningi KwaZulu amagama okuhloniphisa abantu babeziqambela wona ngoba isimo ngaleso sikhathi singabavumeli ukuthi baphimise egama eliqondile elaziwayo.

isib. Ebusweni = Ebuhleni.

Amagama okuhloniphisa[hlela | Hlela umthombo]

  • Amanzi = Amandambi
  • indlu
  • Umfana = Umkhapheyana
  • Okumnyama = Okumpisholo
  • Inja = Ingcanga / Ichalaha / Imalasi
  • Abantu=
  • Ibhulukwe=Ixashibe
  • Indoda=owesilisa

Kanti futhi amanye amagama anezincazelo ezahlukene phecelezi Ambiguity Bona nje:iqanda