Ukumomonyaliza

Mayelana Wikipedia
Izithombe ezimbili zommomonyali owodwa ezithathwe emibonazweni eyehlukene

Ukumomonyaliza wubuchule obenza ukuhamba kwemisebe kuqhoshwe ngenhloso yokuphinde kwakhiwe kamuva. Ukumomonyaliza kwaziwa kangcono njengendlelasu yokuphehla izithombe zangempela zemiyinge emithathu, kodwa kusetshenziswa nakwezinye izinto ezinhlobonhlobo. Ngokwesimiselo, kuyinto elula ukuba kukhandwe ummomonyali nganoma yiliphi uhlobo lwamaza.


Ummomonyali wenziwa ngokubeka imisebe yesibili phezu kwemisebe yokuqala, ngokwenza lokho kuphehleka isifaniselo somphazamo esiqoshwa kwinsizakuxhaman yoqobo. Lapho imisebe yesibili iqala ukukhanyisa isifaniselo somphazamo, uyahlakazeka ukuze kwakheke kabusha imisebe yendabuko. Immomonyali ingaphehlwa nangesiCikizi ngokunonga imisebe yomibili bese ihlanganiswa ngokwezezibhangqiwe. Isithombe sezezibhangqiwe esizokwakheka lapho sizoshicilelwa kwifilimu bese sikhanyiswa umthombo ofanele ukuze kwakheke kabusha imisebe yokuqala.