Jump to content

Ukuphixana kohoyana

Mayelana Wikipedia
Umdludlungu wenguquko ongahleliwe ukwazi ukuhlukanisa amabane kube amabane amabhanqa wohlobo lwesi-II aluthuzeke ngokulungeneyo.

Ukuphixana kohoyana yisimongotho seqembu lezinhlayiyana eziphehlwayo, ezinananayo, noma ezihlanganyela ukusondelana ngendawo ngendlela eyenza ubunjalo bohoyana benhlayiyana ngayinye yeqembu bungachaziseki ngokuhlukile kubunjalo bezinye, kuhlanganisa nalapho izinhlayiyana zihlukaniswe ngebanga elikhulu. Isihloko sokuphixana kohoyana sisekujuleni komehluko phakathi komchazandalo omdala nomchazandalo wohoyana: ukuphixana kuyisici esiyinhloko sokuguxaza kohoyana esingatholakali kwezokuguxazela ezindala.