Ukuthokela

Mayelana Wikipedia
Imiqobelo ye- achiote paste : i-oregano, ama-clove agayiwe, i-cumin egayiwe, umvithu ogayiwe, ne-annatto egayiwe.

Ukuthokela inqubo yokujobelela ukudla ngezithokelo, izinongo, utswayi, noma ushukela, ngenhloso yokunandisa isinandiso esithile.

Izithokelo zihlanganisa amakhambi (herbs) nezinongo, nazo ngokwazo ezibizwa ngezithokelo. Noma kunjalo, u-Larousse Gastronomique uthi "ukuthokela nokunandisa akuyona into eyodwa", egcizelela ukuthi ukuthokela kuhlanganisa ukufakwa kancane Noma kakhulu kwetswayi uma kulungiswa ukudla. Itswayi lingasebenza ukugqoba amanzi, noma ukwandisa isinandiso semvelo sokudla okukwenza kube kunothe kakhulu, kuye ngesidlo. Loluhlobo lwenkambiso lufana nokwelapha. Ngokwesibonelo, itswayi lwasolwandle (itswayi elincushuziwe) luhlukuhlwa enyameni yenkukhu, yesiklabhu, kanye nenyama yenkomo ukuze luyuthothise futhi luthuthukise isinandiso. Ezinye izithokelo ezifana nomkhengele omfipha ne-basil zidlulisela isinandiso zazo ekudleni. Isidlo esiklanywe kahle zingahlanganisa izithokelo ezihambisana kahle.

Ukwenezela ezithokelweni namakhambo akhethiwe, isikhathi sokujobelela ngezinandiso sinomthelela ekudleni okuphekwayo noma okulungiswayo.