Jump to content

UmNgcikisho weMpilo

Mayelana Wikipedia
Ezinye zezinguxa zempilo

Umngcikisho wempilo noma ukugcikisha impilo kusho ukusetshenziswa kwemithetho yomchazampilo nezinsiza zokungcikisha ukuze kukhandwe imikhiqizo esebenzisekayo, ephathekayo newusizo kwezomnotho. umNgcikisho wempilo usebenzisa ulwazi nobungcweti bezinzululwazi ezimbalwa ezifana nesisindo nokufufulwa komchadamezo, ezomdiki, biocatalysts, biomechanics, bioinformatics, imidludlungu yokuhlukanisa nokucwenga, umklamo wesiyonzimvelo, inzululwazi yobuso, njll.