UmQungo

Mayelana Wikipedia
Isitsha semqungo

Umqungo umkhiqizo wobisi oluqungiwe olunesithokelo esikahle nenjimbili ewulaza olusamhluzi. Luphinde lwaziwe ngokuthi ingqunge, ihongo.