Umbuso waseNingizimu Afrika

From Wikipedia

iRiphabliki yaseNingizimu Afrika ubengUmbuso waseNingizimu Afrika.