Jump to content

Umchaciso

Mayelana Wikipedia

Umchaciso uhlobo lokucabanga okuhluzekile okuphathelene nesimongotho, noma umuphumela yokucabanga kwalolo hlobo. Inqubo yokucabanga ngokuhluzekile nokuzindla ivame ukuyamaniswa nemidludlungu efana nokucunga ngamaqaphelo noma ucwaningo. Imichaciso kungaba eyenzululwazi, kube eyoqeqesho okungelona olwenzululwazi, noma kungaba eyoqeqesho noma iliphi olukhona. Ngokucakathene nomongo, amazwi omchaciso angahlanganisa, ngokwesibonelo, izincazelo ezivamile zendlela imvelo esebenza ngayo. Leli gama elithi 'umchaciso' lisuselwa esenzweni sokuchacisa, njengoba injongo yalolo hlobo lokucabanga iwukuchaza nokuhlakahla..