Umchazabukhulu

Mayelana Wikipedia

Uchazosimo ngelinye lamagatsha amadala omchazazibalo eliphathelene nezakhi zesikhenke ezifana nebanga, ukuma, ubungako, kanye nesikhundla esilinganiselwe sezinto. Uchazosimo kanye nezibalonqangi , zingamagatsha omchazazibalo amadala kakhulu. USozibalo osebenza kolumkhakha ubizwa umChazikuma. Kufika ekhulwini le-19 leminyaka, uchazosimo lwalugxile ngokukhethekile kuchazosimo luka-Yuklide, olwaluhlanganisa izicabangelo zechasha, umugqa, ibala , ibanga , ingoni, ubuso bento, nenkumbela, njengeziyisisekelo.


3D_coordinate_system