Umchazamibhalo

Mayelana Wikipedia
Izinhlamibhalo e- University Library yaseGraz

Umchazamibhalo (livela kwelithi 'umchaza' + nelithi 'imibhalo'), njengoqeqesho, ngokwesiko lakwangqondonkulu luwukucwaningwa kwezincwadi njengezinto eziphathekayo, nezingokwesikompilo; ngalomqondo lungabizwa nangokuthi umchazazincwadi. Umbhali nomchazimibhalo uJohn Carter wachazisa umchazamibhalo njengebizo elinemiqondo emibili: owokuqala, lisho uluhla lwemibhalo noma izincwadi zokufunda okuqhubekayo noma imisebenzi ecutshungulwa umbhali (umchazamibhalo obalabalayo ; omunye umqondo, osebenza kubaqoqi, usho "ucwaningo lwezincwadi njengezinto eziphathekayo," futhi usho "incaziso ehlelekileyo yemibhalo njengezinto" (noma umchazamibhalo ochazisayo).

uMsukagama[hlela | Hlela umthombo]

Ibizo elithi umchazamibhalo liyazichazanngokwalo ukuthi incazelo yalo igabele ngakuphi, ukuchaza imibhalo. uMlando walomkhakha usitshela ukuthi kusuka endulo, lapho Izincwadi zisafaniselwa ngesandla, nasekhuwlini le-12 lapho "ukulotshwa kwezincwadi okungubuqhebeqhebe bengqondo" kwakusetshenziswa igama elifanayo. Kodwana incazelo yaleli bizo yanamuhla ivela ekhulwini le-17, okuyincazelo yokuchaza imibhalo noma izincwadi.[1] Kuyimanje, lomkhakha womchazamibhalo siwande ngezinga elihlanganisa nezifundo ezicubungula incwadi njengento ngokwayo.[2] Umchazamibhalo, empishekelweni yako ehleliweyo yokuqonda indulo Kanye nemanie ngemibhalo elotshiwe neshicilelwe, uchazisa indlela yokumonyula ukwaziswa kuleyo mibhalo. Abachazimibhalo banelukuluku lokuqhathanisa izihlelwa zeziqakaqo kunokuthi bahlakahle umqondo wazo noma bahlole ubumqoka bazo.[3]

Imithombo[hlela | Hlela umthombo]

  1. Blum, Rudolf. Bibliographia, an inquiry into its definition and designations. Translated by Mathilde V. Rovelstad. Chicago, Ill.: American Library Association; Folkestone, Kent, England: Dawson, 1980. p. 12. Template:ISBN.
  2. Studies in Bibliography. http://etext.lib.virginia.edu/bsuva/sb/ Archived 2012-04-14 at the Wayback Machine.
  3. O'Hagan Hardy, M. (2017). Bibliographic enterprise and the digital age: Charles Evans and the making of early American literature. American Literary History, 29(2), 331-351.