Umjinjo wasemtapolwazi

Mayelana Wikipedia
Ithala lezincwadi lomtapolwazi waseHong Kong elihlelwe kusetshenziswa umjinjo kaDewey

Umjinjo wasemtapolwazi uluhlelo lokuhlelwa kolwazi lapho khona imithombo ihlelwa ngokohlelo lomjinjo futhi ihlelwa ngokwesimiso.