Umnyondo womhlaba

Mayelana Wikipedia
Umnyondo womhlaba ulinganiswa isithunyelwa se-NASA iGRACE, esiveza ukunhlanhlatha emnyondweni wembonosu womhlaba ocatshangelwayo, obushelelezi, obizwa ngokuthi isikhophelana somhlaba.

Umnyondo womhlaba obhalwa ngohlamvu g, ngumkhawulezo ohlangene onikwa izinto ngenxa yomphumela oxutshiwe womnyondo nomnyonkumbela.