Umqavo

Mayelana Wikipedia
Lesi sibonelo siveza isithombe esinengxenye ekhuliswe kakhulu ukuze imiqavo ngayodwana, eboniswe njengamagcagxane amancane, ibonakale kalula.