Umqobelo

Mayelana Wikipedia
imiqobelo yomphungo wemihlubulo emfushane

Umqobelo uyisiqa esiyingxenye yemvubo (ngomqondo obanzi). Ngokwesibonelo, ekuphekeni ukudla, iziyalezo zokupheka zineziqondiso zokuthi imiphi imiqobelo okufanele isetshenziswe ukulungiselela isidlo. Imikhiqizo eminingi yentengiselwano iqukethe imiqobelo eyimfihlo okwethenjwa ukuba izokwenza kangcono kunemikhiqizo encintisana nayo. Embonini yokuKhendlimithi (pharmaceutical), umqobelo oqebethayo ingxenye yesicabayo esimponya umthelela olindelwe umkhozi.

Imithetho yezwe ivame ukuba nemfuneko yokuthi imikhiqizo yokudla ukuphekiwe iveze uhlu lemiqobelo, ikakhulukazi uhlu lezijotshelelwa ezithile.

Emazweni amaningi athuthukile, umthetho udinga ukuthi kube nohlu lemiqobelo ebhalwe ngokwezisindo zayo emikhiqizweni. Uma umqobelo ngokwawo uqukethe eminye imiqobelo (njengezinqgqezu zekhekhe eziyingxenye yesithoko selaza oluyiqhwa "sekhekhe nolaza"), khona lowo mqobelo ufakwa ohlwini ngamaohesenti aso akhona, nemiqobelo yaso ivezwa eceleni kwaso phakathi kwabakaki.

Igama elithi izakhi livame ukusetshenziswa ukubhekisela eziqeni ezakha isicubu sesidalwa. Kanjalo yonke imiqobelo iyizakhi, kodwa akuzona zonke izakhi eziyimiqobelo.