Umzulane

Mayelana Wikipedia
Ukuzungeleza iLanga kweminye yemizulane eseduze neLanga kuzungezohlelo lwalo

Umzulane wumhlaba okhona emkhathilibeni, owethu nguNomkhubulwane. Imizulane yaphiwa lelo gama nguPhiwayinkosi Gift Mbuyazi obelangazelela igama lesiZulu soqobo lokuphawula imihlaba ezungeleza amalanga noma izinkanyezi zomkhathinga. [1]


Imizulane yozungezohlelo lweLanga yileyo:


uNomjubane ("Mercury")

uNokhwezi ("Venus")

uNomkhubulwana ("Earth")

iLanga ("Sun")

uNotshezi ("Mars")

Indosa / uMkhulukhulwana ("Jupiter")

uNomaxhama ("Saturn")

uNomakhekheba ("Uranus")

uNolundwa ("Neptune") uNochoko ("Pluto")

  1. {{citeweb|url=http://bookslive.co.za/blog/2017/11/01/a-qa-with-the-isizulu-translator-of-georges-secret-key-to-the-universe-phiwayinkosi-mbuyazi/%7Ctitle=Mila[dead link], "A Q&A with the isiZulu translator of George’s Secret Key to the Universe, Phiwayinkosi Mbuyazi"}