Umzulane

Mayelana Wikipedia

Umzulane wumhlaba okhona emkhathilibeni, owethu nguNomkhubulwane. Imizulane yaphiwa lelo gama nguPhiwayinkosi Gift Mbuyazi obelangazelela igama lesiZulu soqobo lokuphawula imihlaba ezungeleza amalanga noma izinkanyezi zomkhathinga.

Ukuzungeleza iLanga kweminye yemizulane eseduze neLanga kuzungezohlelo lwalo


Imizulane yozungezohlelo lweLanga yileyo:


uNomjubane ("Mercury")

uNokhwezi ("Venus")

uNomkhubulwana ("Earth")

iLanga ("Sun")

uNotshezi ("Mars")

Indosa / uMkhulukhulwana ("Jupiter")

uNomaxhama ("Saturn")

uNomakhekheba ("Uranus")

uNolundwa ("Neptune") uNochoko ("Pluto")