User:Priny

From Wikipedia

Mina ngingumhumushi futhi ngiyajabula ukuba ngibhale ama-atikili kulendawo. Ngithuthukisa ukusetshenziswa kwamalimi ethu, ikakhulukazi isiZulu. Ngingathanda ukwazana nabanye ababhali ku-wikipedia.

Pfingstrose