Usuku lwephasika

Mayelana Wikipedia

Usuku lwephasika (Good Friday) ilapho abantu abaningi baseNingizimu Afrika bekholwa ekutheni uKhrestu usuke eyobethelwa esiphambanweni efela izono zethu sonke ngosuku lwephasika ayidliwa inyama.

Easter_eggs_-_straw_decoration