Utamatisi

From Wikipedia
Utamatisi
Utamatisi

Utamatisi - Isithelo esiba bovu uma sesivuthiwe. Siyathamba siba noketshezi olumnandi ngaphakathi. Sisetshenziswa kakhulu ekuphekeni, noma sidliwe siluhlaza kumasaladi.