Veronica Sobukwe

Mayelana Wikipedia

Umlando waka Veronica Sobukwe[hlela | Hlela umthombo]

UZondeni Veronica Sobukwe (27 kuJulayi 19-27-15 Agasti 2018) wayengumhlengikazi waseNingizimu Afrika obambe iqhaza elibalulekile eMkhankasweni Wokulwa Nempi. Umyeni wakhe, uRobert Sobukwe, wayengusopolitiki odumile. Umndeni wakhe uhlukunyezwa njalo ngamaphoyisa.

UMam Sobukwe wazalwa eHlobane eNatal. Wazalwa eNatal nges'bongo sakwa Mathe. Umam Zondeni owaziwa ngo Veronica washada uBab Robert Sobukwe ilungu elisungulayo nomongameli wok'qala wePAC (Pan Africanist Congress), njengomyeni wakhe uVeronica Sobukwe wadlala indima ebalulekile emzabalazweni. uMam Sobukwe wa qala isindima sakhe somzabalazo eEastern Cape efundela ubuhlengikazi. Yilana wa hlangana nomyeni wakhe yena efunda umyeni wakhe angomongameli we SRC yase Fort Hare yunivesithi. Esiskoleni sakhe wakona ingxabano yomsebenzi nabantu abasebenzela es'bhedlela nom'phate bes'bhedlela. uVeronica waye phambili kwalesi siteleka ngenxa yalokhu waxoshwa eskoleni. [1]

Indima ka mam'Veronica yayi nkhulu emzabalazweni. Waziwa ngendima yakhe kwezombusazwe nokhuba udokotela wezimphilo. "UMama we-Azania" waya egoli ukuletha incwadi kumnumzane uWalter Sisulu ukuletha ukunaka kweteleka, Wathunyelwe eANCYL. https://www.iol.co.za/the-star/who-was-zondeni-veronica-sobukwe-16575323

Ngonyaka waka 1997 uMam Sobukwe wavela ngaphambi kwe ukubungaza we Truth and Reconciliation efuna ukuthola iqiniso ngembangela yokufa kwaka Robert Sobukwe. Wakhipa iqiniso mayelana ngokuphatwa kabi kwa Robert Sobukwe asejele. uMam Veronica washonela eGraaf-Reinet. [2]

  1. https://www.sahistory.org.za/people/zondeni-veronica-sobukwe
  2. https://www.sahistory.org.za/people/zondeni-veronica-sobukwe