Jump to content

Bhekimpi Dlamini

Mayelana Wikipedia

UMntwana uBhekimpi Alpheus Dlamini (26 Novemba 1924 – 1 Novemba 1999) wayenguNdunankulu waseSwaziland kusukela ngomhlaka 25 Mashi 1983 kuya kumhla ziyisi-6 kuMfumfu 1986.

UDlamini wayengusopolitiki waseSwazini owaziwa njengomuntu oxhasa iNingizimu Afrika futhi enenkolelo yamasiko. Wakhethwa njengoNdunankulu esikhundleni sikaMntwana uMabandla Dlamini ngemuva kokuba kube nezingxabano phakathi kukaMabandla namanye amalungu engqungquthela eyayiholwa nguMfanasibili Dlamini ngesikhathi sokubusa kweNdlovukazi u-Dzeliwe .U-Dzeliwe wayephikisana nalolu shintsho futhi lokhu kwaholela ekuxoshweni kwakhe esikhundleni sobukhosi yiNdlovukazi uNtombi .

UBhekimpi waqala ukushushisa labo ababalekela umbuso wobandlululo waseNingizimu Afrika.Ngemuva kwemibhikisho yabafundi, uphinde wavala iNyuvesi yaseSwazini ; konke lokhu kwaqubula ukuvuseleleka kweMovement for Swazi Liberation, ngaleso sikhathi eyayiholwa nguMntwana uClement Dusima Dlamini.Waxoshwa yiNkosi uMswati III waseSwazini, ngemuva kokubamba izintambo zombuso iminyaka emithathu kuphela.