Jump to content

Dinizulu

Mayelana Wikipedia
Dinuzulu kaCetshwayo
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 1984 – 1913
Ukuzuza 1884
Igama ikhulu Dinuzulu kaCetshwayo
Ubezalwa ngoMasingane 1, 1868(1868-01-01)
Indawo Nongoma
Ubefa ngoMfumfu 19, 1913(1913-10-19)
Predecessor Cetshwayo kaMpande
Abantwana
Royal House Zulu
Ubaba Cetshwayo kaMpande
Inkosi uDinuzulu.


Dinuzulu kaCetshwayo (1868 - 19 ngoMfumfu 1913) wabe yinkosi yakwZulu kusukela ngonyaka wama-20 kuNhlaba we-1884 kwaze kaba ukukhothama kwakhe ngonyaka we-1913. Wethweswa icala lokuvukela uMbuso waseNgilandi okwathi esegwetshiwe wadingiselwa eSentelina kusuka ngonyaka we-1886 kuya kowe-1898. Waphinde wethweswa icala elifanayo malunga nobuphekulazinkhuni bukaBhambatha kaMancinza okwathi angagwetshwa wadingiselwa eNtilasifani (Transvaal) kusuka ngonyaka we1907 kuya kowe-1973.
Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Cetshwayo
Isikhathi
1884–1913
Phambi kwa- :
Solomon