Solomon kaDinizulu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Solomon kaDinizulu
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 1913 – 1933
Ukuzuza 1913
Igama ikhulu Solomon kaDinizulu
Ubezalwa ngoMasingane 2, 1893(1893-01-02)
Indawo Sentelina
Ubefa ngoNdasa 4, 1933(1933-03-04)
Predecessor Dinizulu kaCetshwayo
Abantwana
Royal House Zulu
Ubaba Dinizulu kaCetshwayo


Solomon kaDinizulu (2 Masingana 1891- 4 ngoNdasa 1933) iNgonyama kaZulu wazalelwa eSentelina ngenkathi uyiseUdinizulu esekudingisweni. Waba yinkosi yoMbosu wakwaZulu kusukela ngonyaka wezi-1913 kuya kowezi-1933 ngonyaka akhothama ngawo. Udadewabo kaSolomon kwabe kuyiNkosazane uMagogo kaDinizulu okungumama kaMangosuthu Buthelezi.


Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Dinizulu
Isikhathi
1913–1933
Phambi kwa- :
Cyprian Bhekuzulu