EzobuThununu

Mayelana Wikipedia
Uhlelo lwethunzi lesandla sesithununu

Ezobuthununu igatsha elimikhakhaminingi lenzululwazi nobunjiniyela besiCikizi. Ezobuthununu zihilela ukuklama, ukwakha, ukugidinga, nokusebenzisa izithununu. Impokophelo yezobuthununu ukuklama izinguxa ezizokwazi ukusiza nokunceda abantu. Ezobuthununu zihlayiza imikhakha yobunjiniyela benguxa (mechanical engineering) , Ubunjiniyela bokwaziswa (information engineering), Ubunjiniyela bamazuba (electrical engineering), mechatronics, ezenzuba (electronics), ubunjiniyela bempilo (bioengineering), Ubunjiniyela besiCikizi (computer engineering), Ubunjiniyela bokulawula (control engineering), Ubunjiniyela bamahlelokusebenza (software engineering), nomchazazibalo, njll.

Ezobuthununu zithuthukisa izinguxa ezingangena esikhundleni sabantu futhi zinyalize izenzo zabo. Izithununu zingasetshenziswa ezimweni eziningi ngezinjongo eziningi, kodwa namuhla iningi lisetshenziswa ezimweni eziyingozi (ezihlanganisa ukuhlola izithako eziyonzayo, ukuhlonga nokuqhebelula iziqhumani), izinqubo zokukhiqiza, noma lapho abantu abangenakuphila khona (isb. emkhathini, phansi kwamanzi, emchadamweni omkhulu, nasekuhlanzweni kwezithako eziyingozi nemiyonzi). Lokho kuvezwa njengesizathu esizosiza ekwamukelweni kwezithununu emicondozweni enyaliza izinto ezenziwa ngabantu. Izithununu ezinjalo zilinga ukunyaliza ukuhamba, ukukhuphula, inkulumo, ukuqonda, noma ezinye iziqhebetho zabantu.