I-orengithengi

Mayelana Wikipedia

Umbuso (Regnum) Animalia (Izilwane)
Uzalo (Phylum) Chordata
Iqembu (Classis) Mammalia (Izilwane ezincelisayo)
Uhlelo (Ordo) Primates (Izilwane ezinjengezimfene)
Uhlelo oluNcane (Subordo) Haplorhini
Umndeni (Familia) Hominidae (Izilwane ezifana nabantu)
Umndeni Omncane (Subfamilia) Ponginae (Izilwane ezinjengama-orengithengi)
Umkhakha (Genus) Pongo (Ama-orengithengi)

Ama-orengithengi ayizilwane ezincelisayo. Ama-orengithengi ayizinsikazi aphila iminyaka engaba ngu-45.