Indlwabu

Mayelana Wikipedia

[[Ukushaya indwabu ngesi bumbu|Ukushaya indwabu yindlela yokuzithokozisa ngokocansi njengomuntu wesifazane.' ukugqugquzela ngokocansi izitho zakho zangasese zokuvusa ucansi noma enye injabulo yezocansi, imvamisa kuze kube sezingeni le-orgasm. Ukukhuthaza kungabandakanya izandla, iminwe, izinto zansuku zonke, amathoyizi ezocansi afana nama-vibrator, noma inhlanganisela yalokhu. Ukushaya indlwabu ngokuhlanganyela kuwukushaya indlwabu nomlingani wakho ocansini, futhi kungafaka ukuvuselelwa okwenziwa mathupha kwesitho sangasese sikazakwethu (ukuciphiza umunwe noma i-handjob), noma kusetshenziswe njengendlela yocansi olungangeni.

Oshaya indlwabu ngomthondo


Ukushaya indwabu yindlela yokuzithokozisa ngokocansi njengomuntu wesifazane , awudingi umuntu wesilisa ukuze uzokwazi ukusuthinta .okufingayo ukuthi wenze isiqinuseko sokuthi izandla zakho zihlanzekile bese uyagumula uhlale noma yikuphi la ozonethezeka khona .Ulale ubheke phezulu uvule imilenze bese uthatha isandla sakho esisodwa uvule izindebe zenquza bese lesi esinye ngomuno wokukhomba nalo omude uyihlanganise bese ufaka ebibeni . Okumnandi ukuthi ungawufaka ushone engendlela ezithokozisa Wena Uma usunelile uye ukuyo chama
Oshaya indlwabu ngesibunu

Ukushaya indwabu yindlela yokuzithokozisa ngokocansi ngengo muntu wesifazane okudingayo ukuthi uwashe izandla zakho zihlanzekile bese uyagumula uhlale noma yikuphi la ozonethezeka khona bese uyalala ubheke phezulu uvule imilenze bese ngesandla sakho esisodwa uvule izindebe zenquza bese lesi esinye ngomuno wokukhomba nalo omude uyihlanganise bese ufaka embobeni okumnandi ukuthi ungawufaka ushone engendlela ezithokozisa Wena ushinthanise nezitayela Uma usuqedile uhambe uye kochama