Indwalazo

Mayelana Wikipedia
Umgidingi olawula i-The Virtual Interface Environment Workstation (VIEW) kwa- NASA Ames

Indwalazo ingubungcweti obufefenyekwayo obusebenzisa isithungathi Kumar kanye nomboniso oseduzeneso wemyingemithathu ukunikeza umsebenzisi umuzwa wokucwila endwalifeni. Amahlelokusebenza wendwalazo ehlanganisa awokuzijabulusa, awezemfundo ( njengowokuqeqeshwa kwezokwelapha nakwezempi) kanye nawezokuhweba (afana nawemihlangano yendwalazo). Ezinye izinhlobo ezikhethekile zobuchwepheshe benkobo yendwalazo zihlanganisa ingempela elijotshelelwe, nengempela elididiyelwe, ezibizwa ngokuthi ingempela elijijiwe, nakuba izincasiselo zishintsha ngenxa yokufufusa kwalemboni.