Jump to content

Isakhamzimba

Mayelana Wikipedia
Unongo lohlaka lwemiyinge-mi-3 lwesakhamzimba i- myoglobin esibonisa izinsonge-a ezilukhisilili.

Izakhamzimba zingamachembempilo (biomolecules) namachembekhulu (macromolecules) aqukethe uhume olude olulodwa noma ngaphezulu lwezinsalela ze-amino acid. Izakhamzimba ziveza izaca eziningi zezinsebenzo ngaphakathi kwesiphili, ezihlanganisa ukukhawulezisa ukusabela komkhwentuko, ukunyaliza uLibofuzo, ukusabela evusweni, ukuhlinzeka ngohlaka emangqamuzaneni naseziphilini, nokuthutha amachembe kusuka esikhundleni esisodwa kuya kwesinye isikhundla. Izakhamzimba ziyehluka esinye kwesinye ngokuyinhloko ngochunge lwazo lwama-amino acids, olulawula uchunge lwama-nucleotide ezifuzisini zazo, futhi oluvame ukuba nesiphumo sesakhamzimba ezifingqeke saba uhlaka lomyinge-mithathu oluqondile olunquma ukuqebetha kwalo.