Isigqezema

Mayelana Wikipedia
Isigqezema siyinhlayiyana yechwe eyinhlanganisela.

Kumchazandalo wezinhlayiyana, isigqezema siyinhlayiyana yeChwe eyinhlanganisela eyakhiwe izinkemfe ezimbili noma ukweqa ezihlanganiswe ukwenanana okuqinile. Ziyefana namachembe ahlanganiswe isiphoqi samazuba. Iningi lesisindo sotho oluvamile siqhamuka ezigqezemeni ezimbili: inelesi nentunge, kuyilapho iningi lesisindo senelesi nesentunge sikhona ngenxa yesidlakathi esibhonqayo sezinkemfe zazo, ngenxa yesiphoqi esiqatha.