Jump to content

INelesi

Mayelana Wikipedia

Quark_structure_proton

INelesi iyinhlayiyana yechwe ezinzile, enophawu p, H +, noma 1 H + enomlelesa wamazuba ovumayo +1 e (Ubuzuba)  . Isisindo sayo sincane kunesentunge futhi inesisindo esiphindwa izikhathi ezíyi-1836 kunesenzuba (isilingano sesisindo senelesi nenzuba). Izinelesi nezintunge, ngazodwa zinesisindo esiyicishelo elilodwa lesisindo sechwe, ngokuhlanganyela zibizwa ngokuthi 'ezasenuzini' (izinhlayiyana zenuzi lechwe).

INelesi elilodwa noma ukweqa, ziyingxenye yeNuzi lechwe. Yizona ezihlinzeka ngesiphoqi esiwumnyombo wokuhhuhha komzuba okubhonqa iziNzuba zechwe. Inani lezinelesi enuzini liyisakhi esichasisayo enhlweni, futhi lubizwa ngokuthi inani lezinelesi (elimelelwa uphawu Z). Njengoba inhlwa ngayinye inenani lezinelesi eliyingqayizivele, inhlwa ngayinye inenani layo lezinelesi, okuyilona elinquma inani lezinzuba zechwe futhi ngaleyondlela linquma izinkondolo zobuvanga zenhlwa.